ARDEMR dan JBIC

No Bentuk Mengenai Para Pihak Tahun
1 Nota Kesepahaman Strategic Partnership on Biomass

ARDEMR

dan

JBIC

Berlaku Berakhir
2006
28 November 2006

28 November 2009